<a href="/the-gioi" title="Thế giới" rel="dofollow">Thế giới</a>

Nữ “thuyền trưởng” đầu tiên của Tổ chức Di cư Quốc tế

Cựu cố vấn Nhà Trắng Amy Pope, 49 tuổi, sẽ trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc sau khi nhận được đa số phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu diễn ra rất căng thẳng bầu lãnh đạo của tổ chức trên.
THÔNG TIN HỮU ÍCH