<a href="/trai-dat-xanh" title="Trái đất xanh" rel="dofollow">Trái đất xanh</a>

Những “chiếc phao xanh” mùa bão lũ

"Nơi nào khó, có thanh niên" - khẩu hiệu ấy dường như luôn đúng trong những trường hợp khó khăn, cấp bách. Mùa bão lũ, ở những nơi bị ảnh hưởng, thiệt hại do lũ, màu áo xanh thanh niên tình nguyện giúp dân vượt qua mưa bão, khắc phục hậu quả mưa lũ nhiều năm qua đã trở thành hoạt động được đông đảo ...
THÔNG TIN HỮU ÍCH