Thế giới

EURO 2024 - Chuyện đỏ, đen

Bóng đá, như mọi môn thể thao khác, đều đi đến cái đích cuối cùng là tìm ra kẻ thắng, người thua, và trong quá trình tìm kiếm đó, đỏ và đen luôn song hành, xuất hiện bất kỳ lúc nào.