Trái đất xanh

Thở sạch giữa khói bụi ô nhiễm

Chạy trốn về một miền xanh thẳm, trồng thêm cây xanh thậm chí là cây nhân tạo, tìm cách dọn dẹp không khí ô nhiễm trong nhà… là cách con người tìm lại một chút trong lành giữa sự tù túng, ngột ngạt và khói bụi nơi phố thị.

Siêu bão Surigae suy yếu nhanh

Surigae đã suy yếu nhanh xuống cấp 15, giật cấp 17, không còn mang đặc tính của một siêu bão. Cơn bão này rất ít khả năng đi vào Biển Đông và hầu như không ảnh hưởng đến nước ta.