Tin tiêu điểm

Chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai

Thời gian qua, việc bảo vệ trẻ em đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em như vấn đề phát triển thể chất, dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em trên môi trường internet, ...

Bồi đắp, làm đẹp nhân cách Bộ đội Cụ Hồ

Trước những tác động của đời sống xã hội và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, việc chăm lo xây dựng nhân cách, chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ là nền tảng để mỗi quân nhân giữ vững bản chất cách mạng, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chung tay vì người nghèo ở Mèo Vạc

Là huyện vùng núi, tỷ lệ hộ nghèo cao, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, người nghèo vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc ...