Công nghệ

CEO ‘kỳ lân’ Remote: Tuyển dụng tài năng công nghệ ở nước ngoài là xu hướng tất yếu của thị trường nhân lực Việt Nam

Theo khảo sát DxReports mới đây của FPT Digital, mỗi năm chỉ có khoảng 30% lực lượng nhân sự công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu thực tế của công việc. Bên cạnh đó, sắp tới, mỗi năm các doanh nghiệp cũng cần tuyển mới khoảng 250-300 kỹ sư cho ...