Mạng - Xã hội

Người thầy 20 năm dạy học miễn phí

Đến Khoa Vô tuyến-Điện tử, Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS), chúng tôi được nghe kể về một người thầy tận tụy, 20 năm tình nguyện dạy tiếng Anh miễn phí cho học viên, là tấm gương về lòng yêu nghề cho nhiều cán bộ, giảng viên trẻ. Đó là Đại tá, PGS, ...