Liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử lên cổng giám định bảo hiểm y tế

Sở Y tế vừa có Công văn số 1011/SYT-KHTC về việc liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử lên cổng giám định bảo hiểm y tế (BHYT) triển khai Đề án 06, gửi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội nhận được Công văn số 1165/BYT-KCB ngày 7/3/2023 của Bộ Y tế về việc liên thông dữ liệu giấy chúng sinh, giấy báo tử lên Cổng giám định bảo hiểm y tế (BHYT) triển khai Đề án 06.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Đối với dữ liệu giấy chứng sinh thực hiện cấp theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012; Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015; Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019 của Bộ Y tế.

Sau khi cấp giấy chứng sinh cho sản phụ, cơ sở khám chữa bệnh có nhiệm vụ liên thông dữ liệu có ký số giấy chứng sinh lên Cổng giám định BHYT.

Đối với dữ liệu giấy báo tử thực hiện cấp giấy báo tử theo Thông tư số 24/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 về quy định mẫu Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Sau khi cấp giấy báo tử, cơ sở khám chữa bệnh có nhiệm vụ liên thông dữ liệu có ký số giấy báo tử lên Cổng giám định BHYT.

Về hình thức thực hiện: Cách 1: Trích chuyển dữ liệu điện tử có ký số qua Cổng giám định BHYT của BHXH Việt Nam (qua kết nối API); Cách 2: Nhập dữ liệu thủ công và ký số ngay trên Cổng giám định BHYT (chỉ áp dụng đối với các cơ sở chưa có khả năng trích chuyển dữ liệu điện tử).

Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị liên quan, xây dựng quy trình, lập kế hoạch triển khai cụ thể; lập, gửi danh sách cán bộ được phân công (bao gồm họ tên, chức vụ, phòng ban, số điện thoại, đơn vị) về Sở Y tế trước ngày 17/3/2023. Đồng thời, các đơn vị được điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu tại địa chỉ https://g2.by/WT3f.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị nghiêm túc và khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo khó khăn, quấn quýt (nếu có) về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế.

Lượt xem: 15
Tác giả: Phương Thu