Đà Nẵng: Tiến độ đầu tư 2 dự án nhà máy xử lý rác thải rắn tại Khánh Sơn đến nay?

TP Đà Nẵng hiện đang vận hành hệ thống xử lý rác thải chôn lập hợp vệ sinh tại bãi rác Khánh Sơn (quận Liên Chiểu) đảm bảo đến năm 2025.

Đà Nẵng: Tiến độ đầu tư 2 dự án nhà máy xử lý rác thải rắn tại Khánh Sơn đến nay?

Bãi rác Khánh Sơn đang quá tải và sẽ hết chỗ chứa vào cuối năm 2022 (Ảnh: V.Q)

Ngày 4/8, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết đang đôn đốc nhà đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải 650 tấn/ngày đêm tại bãi rác Khánh Sơn sớm đảm bảo khởi công vào Quý IV năm 2022.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng đang triển khai, tổ chức thu gom, xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn theo hình thức chôn lấp hợp vệ sinh đảm bảo đến năm 2025. Trước đó, TP Đà Nẵng cũng đã hoàn thành dự án xử lý rác chôn lấp hợp vệ sinh từ năm 2021 trước tình trạng bãi rác sẽ quá tải vào cuối năm 2022.

Đối với nự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải quy mô 1.000 tấn/ngày đêm, ông Vinh cho biết Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị liên quan đang đăng tải thông tin yêu cầu của dự án để thu hút nhà đầu tư.

Hiện nay, một số nhà đầu tư đã có gửi nội dung về công nghệ xử lý, yêu cầu liên quan, qua đó thúc đẩy dự án sớm được hoàn thiện các thủ tục, làm cơ sở đưa dự án vào triển khai trong thời gian đến.

Bãi rác Khánh Sơn đóng tại địa bàn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Đây là khu vực tiếp nhận, xử lý rác thải rắn sinh hoạt của TP Đà Nẵng hơn 30 năm nay.

Thời gian qua, tình trạng quá tải tại một số khu vực tiếp nhận, xử lý rác và hố chôn lấp khiến Công ty CP Môi trường và Đô thị TP Đà Nẵng, Xí nghiệp Quản lý bãi và xử lý chất thải tại bãi rác Khánh Sơn đang "đau đầu" trong việc tiếp nhận, xử lý chôn lấp tại các vị trí phù hợp; Tránh gây ô nhiễm môi trường, nhất là mùi hôi thối.

Tác giả: V. Quyên