Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nhiều nhà đầu tư dự án điện gió lo nguy cơ phá sản
Nhiều chủ đầu tư các nhà máy điện gió không kịp vận hành thương mại trước tháng 11/2021 đang mông lung trước viễn cảnh xấu, nguy cơ phá sản có thể ...
Quảng Ninh mời gọi đầu tư dự án Nhà máy điện khí gần 2 tỉ USD
Quảng Ninh đang kêu gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách vào dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh với tổng số vốn đầu tư gần 2 tỉ USD. Khu vực dành để xây ...
NASA muốn xây dựng nhà máy điện hạt nhân ngoài vũ trụ để hỗ trợ thám hiểm mặt trăng và sao hỏa
Một trong những thách thức trong việc kéo dài sự hiện diện của con người trên mặt trăng hay bất kì hành tinh nào khác chính là làm sao tìm sao cho đủ ...
Tin tức trong ngày 29/7: Tập huấn quy trình tiếp nhận rác Nhà máy Điện rác Sóc Sơn
Tin tức trong ngày 29/7 có những tin nóng 24h đáng chú ý sau: Chạy xe không tải làm quen quy trình vận hành, tiếp nhận rác Nhà máy Điện rác Sóc Sơn; ...