Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Xem xét mức hỗ trợ y, bác sỹ và nhân viên y tế tại kỳ họp thứ 9 của HĐND TP Hà Nội
 Kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội sẽ diễn ra trong 1 ngày để xem xét, thảo luận, quyết định 8 nội dung; Trong đó có nội dung về mức hỗ trợ một lần cho các ...