Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất
21/07/2023
Để kịp thời phát hiện chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng tải sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, UBND thành ...