Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Ông Lê Tuấn Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Đống Đa
Với 100% số phiếu tín nhiệm, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Lê Tuấn Định, Phó Bí thư Quận uỷ Đống Đa phụ trách chính quyền giữ chức Chủ tịch UBND ...