Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thẩm quyền, thủ tục ấn định thuế theo Luật Quản lý thuế
Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cục trưởng cục thuế và chi cục trưởng chi cục thuế ...