TP Hồ Chí Minh đề nghị Bình Dương, Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện thủ tục làm đường vành đai 3

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký công văn khẩn đề nghị UBND tỉnh Bình Dương và Đồng Nai báo cáo HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết thống nhất triển khai dự án đường vành đai 3.

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP hồ Chí Minh khóa X thông qua nhiều vấn đầ quan trọng
Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X vừa thông qua nghị quyết làm đường vành đai 3

Theo đó, với dự án này, hiện HĐND tỉnh Long An và HĐND TP Hồ Chí Minh đã ban hành nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư và cam kết đảm bảo cân đối, bố trí vốn để đầu tư dự án. Việc sớm ban hành nghị quyết để đảm bảo tính pháp lý của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trước khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp trong tháng 5/2022.

Do vậy, TP Hồ Chí Minh đề nghị UBND tỉnh Bình Dương và Đồng Nai khẩn trương báo cáo HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết (trước ngày 20/4) thống nhất chủ trương đầu tư dự án; Đồng thời, cam kết đảm bảo cân đối, bố trí ngân sách địa phương đầu tư các dự án thành phần và phần vốn tăng thêm trong trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (nếu có).

Dự án xây dựng đường vành đai 3 - TP Hồ Chí Minh là dự án trọng điểm quốc gia, đi qua 4 tỉnh, thành. Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công (kết hợp vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương).

Chiều dài dự án khoảng 76km, đầu tư 4 làn xe cao tốc hạn chế; Đường song hành mỗi bên từ 2 đến 3 làn xe. Dự án chia làm 8 dự án thành phần và giao các địa phương tổ chức thực hiện. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án hơn 75.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2022 đến năm 2027. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bắt đầu triển khai từ quý III năm 2022, hoàn thành vào quý IV năm 2024.

Dự án có hình thức đầu tư công từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, trong đó từ ngân sách TP Hồ Chí Minh hơn 24.000 tỷ đồng. Trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án thành phần thì địa phương chịu trách nhiệm bố trí phần vốn tăng thêm từ nguồn ngân sách địa phương.

Theo quy hoạch, TP Hồ Chí Minh có 3 tuyến vành đai (2, 3, 4), tổng chiều dài 356km. Đến nay, thành phố chỉ đưa vào khai thác được 71km (vành đai 2 khoảng 55km, vành đai 3 là 16km); Riêng vành đai 4 chưa được đầu tư xây dựng.

Lượt xem: 185