Thêm 2 trường đại học công bố điểm chuẩn xét học bạ

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì và Trường Đại học Công nghiệp Vinh thông báo điểm chuẩn, kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét điểm học bạ THPT.

Theo đó, điểm đủ điều kiện trúng tuyển các ngành của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là 18 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ vào Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ vào Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GDĐT theo địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn trước 17h00 ngày 20.8.2022 để được xét trúng tuyển chính thức.

Với Trường Đại học Công nghiệp Vinh, điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2022 bằng phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT năm 2022 là 17 điểm, với tất cả các ngành.

Thí sinh muốn nhập học tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh cần đăng ký chính xác Mã trường là DCV và ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển là Nguyện vọng 1 trên hệ thống, thí sinh mới được công nhận chính thức.

Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng hoặc thí sinh đăng ký ngành đủ điều kiện trúng tuyển là các nguyện vọng sau (2,3,4...) và đã trúng tuyển các nguyện vọng trước, thí sinh sẽ không được công nhận trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghiệp Vinh theo ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển.