Hà Nội: Giải quyết việc làm cho gần 118 nghìn lao động trong 6 tháng đầu năm

Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ - TB & XH) Hà Nội, 5 tháng đầu năm 2022, toàn thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 96.931/160.000 lao động.

Cụ thể, có 29.444 lao động được tạo việc làm thông qua vay vốn từ nguồn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố.

Thành phố đưa 628 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; giải quyết việc làm cho 6.646 lao động thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm; tự tạo việc làm và qua báo cáo kết quả tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn Thành phố là 60.213 lao động.

Ước 6 tháng đầu năm 2022, toàn thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho 117.931 lao động, đạt 73,7% kế hoạch năm, tăng 20.066 lao động, tương đương tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Người lao động đăng ký tìm việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội
Người lao động đăng ký tìm việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Trong những tháng cuối năm 2022, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy thị trường lao động: Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; Định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm; Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho vay vốn tạo việc làm, xuất khẩu lao động, phát triển sản xuất; Khôi phục và phát triển các ngành nghề thủ công nghiệp truyền thống.

Song song đó, Sở LĐ - TB & XH Hà Nội nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, các sàn, điểm giao dịch việc làm vệ tinh nhằm hỗ trợ thông tin về thị trường cho người lao động và doanh nghiệp…

Đồng thời, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động như: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Cùng với đó là hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, nâng cao kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Đặc biệt, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động; tiếp tục xét duyệt cho vay vốn; thu thập thông tin thị trường, kết nối cung cầu lao động song song với đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sở LĐ - TB & XH Hà Nội đề xuất bổ sung nguồn vốn từ ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay vốn đối với các hộ sản xuất kinh doanh, người lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 có nhu cầu vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”.

Tác giả: Diệu Linh