Hành trình giá xăng lập đỉnh sát mốc 30.000 đồng/lít

Tại kỳ điều chỉnh hôm qua (11-5), giá xăng RON95-III đã tăng lên mức 29.988 đồng mỗi lít, xăng E5RON92 tăng lên mức 28.959 đồng mỗi lít. Đây là lần tăng giá thứ 3 liên tiếp kể từ cuối tháng 4 đến nay và là lần tăng giá xăng lên mốc cao nhất trong lịch sử.

Đồ họa: TÔ NGỌC 
NGỌC LÂM

Tags: qdnd