Giá đồng Bitcoin tăng nhưng chưa thể vượt lên mốc 30.000 USD

Giá đồng Bitcoin trong ngày 13.5 (theo giờ Việt Nam) có dấu hiệu tích cực nhưng vẫn chưa vượt qua mốc 30.000 USD.

Tác giả: THU THẢO