"Vua sữa đậu" Đường Quảng Ngãi lên kế hoạch lợi nhuận giảm 22% còn 1.008 tỷ đồng

Trên thị trường, cổ phiếu QNS đang giao dịch tại mức 38.500 đồng/cp. Dù chỉ tiêu giảm, Công ty dự trình cổ đông tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, tỷ lệ tối đa 3% (tương đương 11 triệu cổ phần).

"Vua sữa đậu" Đường Quảng Ngãi lên kế hoạch lợi nhuận giảm 22% còn 1.008 tỷ đồng - Ảnh 1.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Năm 2023, QNS đặt mục tiêu doanh thu 8.400 tỷ - tăng nhẹ 2% và lợi nhuận sau thuế 1.008 tỷ - giảm 22% so với năm 2022. Với chỉ tiêu trên, Công ty dự kiến chi cổ tức năm 2023 bằng hoặc hơn 15% - giảm một nửa so với năm trước.

Bên cạnh đó, QNS cũng thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng.

Với gần 357 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ tạm ứng cổ tức gần 357 tỷ đồng trong đợt này. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/1/2023 và ngày thanh toán dự kiến là ngày 16/1/2023.

Ngoài ra, Công ty cũng dự trình cổ đông tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023. Chi tiết 3 phương án như sau:

Phương án 1 , tỷ lệ phát hành bằng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 3,57 triệu cổ phiếu nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn (lợi nhuận sau thuế và khấu hao cơ bản) của công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 7,5% đến dưới 15%.

Phương án 2 , tỷ lệ phát hành bằng 2% số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 7,14 triệu cổ phiếu nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn của công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 15% đến dưới 20%.

Phương án 3 , tỷ lệ phát hành bằng 3% số lượng cổ phiếu lưu hành, tương đương 10,71 triệu cổ phiếu nếu tốc độ tăng trưởng tạo vốn của công ty năm 2023 so với năm 2022 tăng từ 20% trở lên.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm và chỉ có tối đa 50 người lao động được quyền mua. Giá phát hành sẽ theo giá sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2023.

Trên thị trường, cổ phiếu QNS đang giao dịch tại mức 38.500 đồng/cp.

Về giao dịch đáng chú ý, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc là ông Võ Thành Đàng đã không mua vào cổ phiếu nào trong tổng đăng ký 1 triệu cổ phiếu từ ngày 17/11 đến ngày 14/12. Lý do điều kiện thị trường chưa phù hợp. Từ ngày 21/12/2022 đến ngày 18/1/2023, ông Võ Thành Đàng tiếp tục đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu QNS để nâng sở hữu lên 7,43% vốn điều lệ.

Từ đầu năm tới nay, ông Võ Thành Đàng đã 10 lần đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu QNS. Tuy nhiên, có 5 lần không mua vào cổ phiếu nào và 5 lần mua một lượng nhỏ cổ phiếu so với đăng ký, tỷ lệ mua trung bình 5 lần mua vào là 40,2% tổng lượng đăng ký.

Lượt xem: 9