Apple thúc đẩy các nhà cung cấp sử dụng điện "sạch" để sản xuất

Lượng điện sạch được sử dụng bởi các nhà cung cấp của Apple đã tăng lên hơn gấp đôi trong năm qua.

Tác giả: Anh Vũ