Văn hóa - Du lịch

“Đòn bẩy” du lịch cho kinh tế Đà Nẵng

“Đòn bẩy” du lịch cho kinh tế Đà Nẵng

Để tìm một địa danh của Việt Nam được truyền thông quốc tế nhắc đến với mật độ dày đặc nhất trong khoảng 3 năm qua, đó chắc chắn phải là Đà Nẵng. Du lịch đang giúp Đà Nẵng được thế giới biết đến nhiều hơn, đồng thời cũng là động lực chính giúp thúc ...
Video