<a href="/cong-nghe" title="Công nghệ" rel="dofollow">Công nghệ</a>

“Mở” Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 “chung tay vì người nghèo”

Sáng nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng kêu gọi toàn thể xã hội, những người có điều kiện kinh tế cùng nhắn tin gửi tới Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 ngay từ bây giờ để giúp người nghèo thay đổi cuộc sống.
THÔNG TIN HỮU ÍCH