<a href="/kinh-doanh2" title="Kinh doanh" rel="dofollow">Kinh doanh</a>

Thách thức lớn nhất của ngành gỗ

Ngành chế biến gỗ của Việt Nam dù xuất khẩu gần chục tỷ USD mỗi năm nhưng vẫn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Việc lựa chọn thị trường nhập khẩu gỗ nhằm bảo đảm 100% gỗ sạch, đáp ứng các quy định nhằm tận dụng cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) là không dễ ...
THÔNG TIN HỮU ÍCH