Sức khỏe

Những quan niệm sai lầm khi ăn trứng

Những quan niệm sai lầm khi ăn trứng

Trứng được xem là một thực phẩm có lợi cho nhiều mặt của sức khỏe. Tuy nhiên, một số khuyến cáo về trứng trước đây có thể dẫn đến sai lầm khi sử dụng loại thực phẩm này.