Mạng - Xã hội

Nhiều bộ sách giáo khoa, địa phương chọn thế nào?

Nhiều bộ sách giáo khoa, địa phương chọn thế nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố 32 cuốn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo quy định, sau khi Bộ công bố danh sách này, các địa phương sẽ chọn SGK phù hợp để đưa vào giảng dạy. Với việc lần đầu tiên ...
Bộ GD&ĐT sẽ kiểm tra, giám sát khâu chọn SGK lớp 1

Bộ GD&ĐT sẽ kiểm tra, giám sát khâu chọn SGK lớp 1

Sách giáo khoa (SGK) lớp 1 sẽ được đưa vào giảng dạy từ năm học 2020 - 2021. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ triển khai công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương, các nhà xuất bản (NXB) thực hiện tốt các khâu lựa chọn SGK lớp 1...
Video