Thế giới

Trung Quốc có thêm 20.000 doanh nghiệp mới mỗi ngày

Trung Quốc có thêm 20.000 doanh nghiệp mới mỗi ngày

Vài năm trở lại đây, Trung Quốc chứng kiến sự bùng nổ của doanh nghiệp với thành lập nhờ các chính sách khuyến khích khởi nghiệp của chính phủ. Tuy nhiên, tốc độ tạo việc làm lại giảm mạnh do nhiều người lao động chọn cách mở công ty riêng, tờ ...
Video