Thế giới

Báo động tình trạng già hoá dân số trên toàn cầu

Báo động tình trạng già hoá dân số trên toàn cầu

Thế giới đang trải qua những biến động lớn về nhân khẩu học và không quốc gia nào miễn dịch với hệ quả của điều này. Dù tuổi thọ ngày càng cao và tỷ lệ sinh giảm được xem là những thành tựu lớn của khoa học và y học hiện đại, nhưng điều này sẽ có ...
Video