Công nghệ

Khi Apple dọn đường cho một vị “vua” mới

Khi Apple dọn đường cho một vị “vua” mới

Chẳng cần phải dông dài mà có thể khẳng định ngay rằng, vị "vua" mới đó chính là Apple Watch. Không chỉ là "vua" trong thế giới smartwatch mà còn là "vua" trên thị trường đồng hồ nói chung tính đến thời điểm cuối năm 2019 vừa qua.