Tin tiêu điểm

Củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân

Củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân

Lời Tòa soạn: Hội nghị Trung ương 11 khóa XII vừa bế mạc tại Thủ đô Hà Nội đã thống nhất những vấn đề hệ trọng của đời sống chính trị đất nước về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng - những văn bản mang tính chiến lược và tầm nhìn cho ...
Toạ đàm “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân”

Toạ đàm “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân”

Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, 75 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và 70 năm Ngày Bác Hồ viết tác phẩm “Dân vận”, sáng 9-10, tại trụ sở Báo QĐND, ...
Video