Tin tiêu điểm

Không có lương hưu, người cao tuổi sống dựa vào đâu?

Theo báo cáo vừa công bố của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội) phối hợp với Đại học Justus Liebig Giessen (Đức) thì khoảng 64,4% người cao tuổi không có lương hưu và trợ cấp. Vậy khi không có lương hưu, người cao tuổi dựa vào đâu ...