Tin tiêu điểm

Bứt phá nhanh nhờ trẻ hóa cán bộ cấp ủy

Bứt phá nhanh nhờ trẻ hóa cán bộ cấp ủy

Được xem là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng nếu các địa phương, đơn vị đạt được tỷ lệ cấp ủy trẻ cao, những lợi ích về lâu dài là rất lớn. Tại Hà Nội, đã có những địa phương, đơn vị mạnh dạn đưa người trẻ vào cấp ủy và đã đạt được những thành tích đáng ...
Video