Infographics: Việt Nam đóng góp tích cực vào các hoạt động của G20

Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 21 - 22/11/2020 tại Saudi Arabia. Những năm qua, Việt Nam đã đóng góp có trách nhiệm, tham gia tích cực vào các hoạt động của G20, tạo được ấn tượng tốt đối với G20 và góp phần nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

VN đóng góp

VN đóng góp 2
 
<a href="/tin-tieu-diem" title="Tin tiêu điểm" rel="dofollow">Video</a>