Hội nghị tổng kết 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 của Ban Kinh tế Trung ương

Thực hiện chương trình công tác, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban vào lúc 08h00 ngày 17 tháng 01 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội. Hội nghị có sự đồng hành của các doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Tập đoàn Vinacapital, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

Dự kiến Hội nghị sẽ có sự tham dự của khoảng 300 đại biểu và có sự Chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước: đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là Trưởng các cơ quan Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc VN, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các Bộ trưởng, Trưởng ngành các bộ, ngành liên quan; Chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, trường, viện, doanh nghiệp, một số cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các cơ quan báo chí ở Trung ương, các cán bộ thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ...

Năm 2019 được xem là năm tăng tốc, bứt phá trên nhiều lĩnh vực. Đánh giá trong báo cáo tổng kết của Ban Kinh tế Trung ương cho thấy: dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban, các nội dung công tác của Ban được tích cực triển khai. Việc tổ chức nghiên cứu, xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư được các đơn vị, nhóm công tác chủ động thực hiện; công tác phối hợp nghiên cứu, tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình xây dựng các báo cáo được thực hiện hiệu quả.

Đầu năm 2019, Ban đã hoàn thiện, trình Bộ Chính trị Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” để ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X đến năm 2020; hoàn thành xây dựng Đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” và Đề án “Tổng kết 10 năm 2006 - 2016 việc thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững” để trình Bộ Chính trị họp,…

Ngoài triển khai các đề án được giao theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu một số nội dung phục vụ công tác tổng kết, tham mưu, đề xuất của Ban về một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội gắn với tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.

Trong năm 2020, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lớn về phát triển kinh tế-xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất;

Cũng trong chương trình Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương sẽ trao tặng Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích trong phối hợp công tác với Ban Kinh tế Trung ương trong năm vừa qua.