Thất thu thuế từ cá nhân kinh doanh vận tải

Đó một trong những lý do UBND TP đã có văn bản chỉ đạo gửi Cục thuế TP.HCM: “Dự...

Đó một trong những lý do UBND TP đã có văn bản chỉ đạo gửi Cục thuế TP.HCM: “Dự thảo quản lý thuế đối với các cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn TP.HCM theo mô hình các xã viên trong hợp tác xã (HTX)”.

Thất thu thuế từ cá nhân kinh doanh vận tải Cục thuế TP sẽ phối hợp với Sở GTVT TP rà soát lại toàn bộ HTX và các xã viên kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn.

 Phải rà soát việc kê khai thuế

Theo UBND TP.HCM,  hiện nay việc quản lý thuế đối với các cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn có số thu thuế chưa tương xứng với quy mô và mức độ hoạt động. Các cá nhân kinh doanh vận tải (chủ yếu là các xã viên ký kết hợp đồng dịch vụ với các HTX để kinh doanh vận tải) không nộp trực tiếp kê khai thuế, cũng không thực hiện uỷ quyền cho HTX khai thuế và nộp thuế thay gây thất thu cho ngân sách.

Theo hướng dẫn dự thảo, UBND TP cũng giao cho Cục thuế TP phối hợp với Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP rà soát lại toàn bộ HTX và các xã viên kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn. Qua đó nắm bắt tình hình kê khai, nộp thuế của các xã viên, đồng thời xử lý các trường hợp sau: Đối với các xã viên đã thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế với cơ quan thuế, hoặc đã uỷ quyền cho HTX kê khai, nộp thuế thay. Hoặc các xã viên đã được các tổ chức khác khấu trừ và nộp thay cụ thể như Grab hiện nay đang đóng thuế hộ cho các xã viên, cơ quan thuế tiếp tục hỗ trợ thực hiện như hiện nay. Tuy nhiên phải thường xuyên kiểm tra, giám sát… Trường hợp các xã viên tham gia vào HTX và đã được Sở GTVT cấp phù hiệu hoạt động kinh doanh vận tải. Nhưng không thực hiện các quy định về thuế thì Cục thuế TP lập danh sách gửi Sở GTVT làm việc với các HTX và thu hồi phù hiệu theo hợp đồng.

Theo hướng dẫn dự thảo của UBND TP.HCM định kỳ hàng quý Cục thuế phải rà soát lại việc kê khai thuế, nộp thuế của HTX và xã viên. Trường hợp xã viên không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thưc tế kinh doanh, cơ quan thuế ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật.

Cục thuế có “quyền” biết dữ liệu

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, đại diện Cục thuế TP.HCM cho biết, sau khi nhận được Dự thảo Cục thuế đã tổ chức họp, mời các sở, ngành, doanh nghiệp… xin ý kiến. Các sở, ngành đều đồng ý với nội dung của dự thảo.

Đại diện Cục thuế cho biết thêm: Trước kia, chúng tôi chỉ thu thuế theo kê khai của doanh nghiệp, không đối chiếu được số lượng xã viên được Sở GTVT cấp phù hiệu, vì không có quy định. Nếu theo dự thảo này thì rất thuận lợi cho ngành Thuế vì Cục thuế TP sẽ phối hợp với Sở GTVT xây dựng dữ liệu dùng chung về các HTX, xã viên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong đó cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Cùng Sở GTVT và các sở, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, tình hình chấp hành pháp luật về Thuế. Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định pháp luật của thuế của chủ phương tiện và các hành vi bao che thiếu trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn.

Với Sở GTVT TP.HCM, tại bản hướng dẫn của UBND TP, vào ngày 20 của tháng đầu quý, Sở GTVT phải cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân và số lượng xe kinh doanh vận tải bao gồm lượng xe cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải, cấp lại phù hiệu, số lượng nghỉ kinh doanh, thu hồi giấy phép, phù hiệu, biển hiệu… Danh sách theo từng địa bàn quận, huyện với đầy đủ: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, loại xe, biển số xe, trọng tải, hình thức kinh doanh vận tải, thời gian có hiệu lực phù hiệu vận tải…

Đối với các HTX kinh doanh vận tải bằng ô tô, các HTX phải rà soát lại toàn bộ các xã viên đã ký kết hợp đồng dịch vụ với HTX  để thực hiện kê khai, nộp thuế, hay uỷ quyền cho cơ quan thuế. HTX khai thuế và nộp thuế thay cho xã viên theo quý. Đồng thời HTX phải gửi danh sách các xã viên không uỷ quyền cho HTX khai thuế cho Sở GTVT để thu hồi phù hiệu.

Nghiêm Lan

Theo Báo Thanh tra

Nguồn:360news.com.vn Copy link