Giải thưởng Khoa học và Công nghệ - diễn đàn học thuật dành cho giảng viên trẻ

Ngày 2/10, Vòng sơ khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021 đã chính thức khai mạc trực tuyến tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội .

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ (KHCN) dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021 do Bộ GD&ĐT khởi xướng và phối hợp tổ chức với Bộ KHCN, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Giải thưởng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018 và định kì diễn ra 3 năm/lần.

Chương trình Khai mạc vòng Sơ khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học
Lễ khai mạc trực tuyến vòng Sơ khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ

Giải thưởng nhằm biểu dương thành tích xuất sắc, khuyến khích giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong cơ sở giáo dục đại học. Từ đó, giải thưởng nhằm khuyến khích cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên trẻ.

Vòng sơ khảo chương trình của lĩnh vực “Kinh tế và Kinh doanh”
Vòng sơ khảo chương trình của lĩnh vực “Kinh tế và Kinh doanh”

Năm 2021, trường Đại học Sư phạm Hà Nội là đơn vị được giao tổ chức vòng Sơ khảo và Chung khảo của giải thưởng. Tham gia tổ chức Giải thưởng là cách mà nhà trường cùng chung sức với các cơ quan, Bộ, ban, ngành và các trường đại học khác thực hiện công tác phát triển đội ngũ nhà khoa học trẻ Việt Nam, góp phần cho sự nghiệp KHCN của nước nhà.

GS. TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội  tại chương trình
GS. TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại chương trình

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ được phát động vào tháng 2, thu hút hơn 100 giảng viên trẻ đang công tác tại 37 trường đại học trên cả nước tham gia. Các công trình tham dự thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật Công nghệ, Y Dược, Nông nghiệp, Khoa học xã hội (kinh tế, pháp luật, du lịch, khoa học giáo dục…), Nhân văn.

: Vòng sơ khảo chương trình của lĩnh vực “Khoa học tự nhiên”
Vòng sơ khảo chương trình của lĩnh vực “Khoa học tự nhiên”

Qua vòng rà soát tính hợp lệ của hồ sơ, có 71 công trình được lựa chọn để đưa vào xét giải. Những công trình này được đánh giá tại 7 hội đồng khoa học, có sự tham gia của nhiều nhà khoa học đến từ gần 40 viện nghiên cứu, trường đại học. Sau chương trình khai mạc trực tuyến với 8 điểm cầu, các hội đồng đã họp đánh giá và xét chọn các công trình nghiên cứu vào vòng Chung khảo.

GS.TS. Tạ Ngọc Đôn (Vụ trưởng Vụ KHCN&MT) phát biểu trong lễ khai mạc
GS.TS Tạ Ngọc Đôn (Vụ trưởng Vụ KHCN&MT) phát biểu trong lễ khai mạc

GS.TS Tạ Ngọc Đôn, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ GD&ĐT) phát biểu trong lễ khai mạc: “Giải thưởng năm nay được tổ chức với hy vọng góp phần đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đối với giáo viên trẻ, hướng tới công trình nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm vào thực tiễn, phục vụ cộng đồng”.

Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra tại trường Đại học Nha Trang vào tháng 12.