Hệ thống cơ sở giáo dục đào tạo ngành Tài chính: Chuyển mình mạnh mẽ thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0

Sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo rất lớn, ảnh hưởng đến sự thay đổi về mô hình hoạt động của giáo dục đại học trong những năm qua. Trong bối cảnh đó, hệ thống trường đại học, cơ sở đào tạo ngành Tài chính đã có sự bắt nhịp, thích ứng nhanh chóng.

Sinh viên Học viện Tài chính đạt giải Nhì Hội thi Khoa học sinh viên toàn quốc Olympic Kinh tế lượng

Sinh viên Học viện Tài chính đạt giải Nhì Hội thi Khoa học sinh viên toàn quốc Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng 2020.

Sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo là rất lớn, ảnh hưởng đến sự thay đổi về mô hình hoạt động của giáo dục đại học trong những năm qua. Đối với hệ thống các trường đại học, cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc Bộ Tài chính, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vừa tạo ra cơ hội, nhưng cũng đặt ra những thách thức ngày càng nhiều hơn trong thực hiện sứ mệnh đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong các lĩnh vực của ngành Tài chính. Trong bối cảnh như vậy, hệ thống trường đại học, các cơ sở đào tạo ngành Tài chính đã có sự bắt nhịp, thích ứng nhanh chóng. TBTCVN trân trọng giới thiệu ý kiến của đại diện các trường đại học, cơ sở đào tạo thuộc hệ thống ngành Tài chính.

* PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính:

Chủ động ứng dụng công nghệ mới trong đào tạo nhân lực

 

PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ

 PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ

Cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4.0 là cơ hội lớn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, việc thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề thách thức đang đặt ra đối với Việt Nam trong đón bắt cơ hội của cuộc cách mạng này. Trước yêu cầu trên, Học viện Tài chính đang nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0 trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý, phục vụ đào tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Trong đó, về công tác tổ chức đào tạo, học viện đã chủ động nắm bắt công nghệ phù hợp, nhanh chóng chuyển đổi phương thức đào tạo thích ứng với đòi hỏi của thực tế.

Trước xu thế của CMCN 4.0 và đặc biệt trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát, không thể học tập tập trung, Học viện đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ đào tạo trực tuyến (ĐTTT). Ban chỉ đạo đã tìm kiếm, thử nghiệm phần mềm giảng dạy trực tuyến, lựa chọn phần mềm chính thức cho giảng dạy và học tập ngay trong học kỳ II năm học 2019 - 2020 (Zoom Cloud Meeting). Đồng thời, Ban chỉ đạo đã biên soạn tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng đối với giảng viên và sinh viên; tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, giảng viên của Học viện; phổ biến cho toàn thể sinh viên qua Cổng thông tin điện tử của học viện, việc chuyển đổi hình thức giảng dạy đã đạt được những kết quả tích cực.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, học viện tổ chức nhiều hội thảo quốc tế, quốc gia trực tuyến. Trong năm học, học viện đã chủ trì tổ chức thành công 3 hội thảo trong đó có 1 hội thảo cấp quốc gia “Phát triển giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay - Thực trạng tại Học viện Tài chính và các giải pháp đặt ra”; Hội thảo quốc tế “Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa” lần 2 và Hội thảo “Tài chính - Kế toán, Kiểm toán trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Đặc biệt, ngày 25/9/2020, Học viện Tài chính phối hợp Đại học Tài chính - Marketing tổ chức hội thảo quốc tế lần 3, chủ đề: “Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa”. Hội thảo diễn ra dưới cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến trong nước và quốc tế, với các điểm cầu Hà Nội, Australia, New Zealand, Nhật Bản; đồng thời phát livestream trên nền tảng mạng xã hội facebook, thu hút gần 100.000 lượt theo dõi. Với việc chủ động nắm bắt công nghệ, các hội thảo thu hút được sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng các phiên thảo luận, chất lượng hội thảo nói chung.

Cùng với đó, việc nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý được học viện quan tâm và đẩy mạnh ở nhiều mặt, như việc ứng dụng phần mềm chấm điểm rèn luyện cho sinh viên, phần mềm đăng ký ký túc xá trực tuyến, phát triển hệ thống truyền thông đa phương tiện trong tư vấn tuyển sinh và thông tin tuyên truyền…

Đứng trước yêu cầu và sự tác động mạnh mẽ, sâu rộng của CMCN 4.0, chất lượng đội ngũ giảng viên Học viện Tài chính phải được nâng lên một tầm cao mới đáp ứng tốt nhiệm vụ và yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học trong thời đại cuộc CMCN 4.0. Thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần quan trọng nâng cao chất lượng các mặt công tác nói chung, công tác giáo dục đào tạo nói riêng, từ đó từng bước đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc CMCN lần thứ tư”, góp phần xây dựng Học viện Tài chính là cái nôi “cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính - kế toán chất lượng cao cho xã hội".

* TS. Hoàng Đức Long - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing:

Đào tạo kỹ năng người học đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0

 TS. Hoàng Đức Long

 TS. Hoàng Đức Long

Nhiệm vụ đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được các đòi hỏi của cuộc CMCN 4.0 là rất quan trọng và cấp thiết. Trường Đại học Tài chính - Marketing đã nhận thức rất rõ vai trò, tác động cũng như thách thức đang đặt ra trực tiếp đối với trường trong bối cảnh CMCN 4.0. Nhà trường bước đầu đã chủ động tích cực đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, ứng dụng các tiến bộ công nghệ thông tin vào công tác quản lý và các hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu, trang bị kiến thức cho các nhóm kỹ năng cần thiết nhằm giúp người học sau tốt nghiệp thích ứng được những thay đổi, phù hợp với xu thế của cuộc CMCN 4.0.

Nhà trường đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động liên quan đến công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục như: đầu tư cơ sở vật chất, thư viện số, số hóa học liệu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị nhà trường, đổi mới công tác tổ chức và quản lý quá trình đào tạo. Bên cạnh đó, trong tuyên bố sứ mệnh đào tạo của trường đã được xác định đào tạo theo định hướng ứng dụng, nghiên cứu tư vấn và chuyển giao các thành tựu khoa học, công nghệ liên quan lĩnh vực đào tạo của trường vào thực tiễn cuộc sống, vì thế các đặc điểm và tính chất căn bản của đào tạo định hướng ứng dụng chi phối xuyên suốt toàn bộ quá trình từ xây dựng chuẩn đầu ra, hình thành chương trình đào tạo cho đến tổ chức quá trình đào tạo.

 

Sinh viên Đại học Tài chính-Marketing trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp.

Sinh viên Đại học Tài chính-Marketing trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo của trường được định kỳ đánh giá, cập nhật và cải tiến theo hướng hiện đại, thiết thực trên cơ sở tổng hợp và phân tích thông tin thu thập từ các cuộc khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực trong xã hội. Hơn nữa, chương trình đào tạo khi cập nhật, bổ sung có sự tham khảo, so sánh với các chương trình đào tạo của các trường đại học uy tín trên thế giới nhằm tiệm cận gần hơn với trình độ tri thức và hội nhập quốc tế. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được gắn kết với yêu cầu thực tiễn nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động, tạo động lực cho sinh viên khởi nghiệp. Nội dung chương trình đào tạo chú trọng vào phát triển năng lực tư duy, khả năng đổi mới sáng tạo cho người học, nâng cao các kỹ năng mềm, đáp ứng những yêu cầu công việc đặt ra trong thời đại CMCN 4.0.

Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của trường được đặc biệt chú trọng, triển khai hiệu quả và bền vững. Trường đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục và 3 chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hầu hết các chương trình đào tạo của trường đã hoàn thành công tác tự đánh giá. Nhà trường có kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục đối với các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA.

* TS. Nguyễn Trọng Nghĩa – Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh:

Ứng dụng công nghệ thông tin là xu hướng tất yếu

 TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

 TS. Nguyễn Trọng Nghĩa

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đào tạo trở thành xu thế tất yếu của các trường đại học hiện nay.

Trong những năm qua, được sự hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh đã đầu tư nhiều phương tiện dạy học hiện đại. Tất cả các phòng học đều được trang bị hệ thống máy tính, máy chiếu, mạng internet, phần mềm ứng dụng… nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho dạy và học.

Nhà trường đầu tư các phòng học thực hành ứng dụng công nghệ hiện đại, có tính thực tiễn cao như: phòng thực hành ngân hàng ảo; phòng thực hành kế toán, kiểm toán; phòng thực hành tin học. Bên cạnh đó, trường triển khai ứng dụng thư viện điện tử, giúp giảng viên và sinh viên dễ dàng tiếp cận học liệu phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Ngoài ra, giảng viên của trường chủ động trong việc tiếp cận những tiến bộ của công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Nhiều hoạt động sinh hoạt chuyên môn của các nhóm giảng viên, giảng viên với sinh viên đã được thực hiện thông qua ứng dụng phần mềm trực tuyến. Nhờ đó, việc sinh hoạt chuyên môn của giảng viên, sinh viên được thường xuyên hơn, kịp thời cập nhật và chia sẻ các kiến thức thực tiễn trong giảng dạy và học tập.

Đặc biệt, đến cuối năm 2020, nhà trường sẽ đưa vào sử dụng phần mềm thư viện điện tử và thư viện số; đồng thời nâng cấp website thành cổng thông tin điện tử. Hệ thống ký túc xá đạt ở mức khá và cao cấp, 4 giường/phòng, đầy đủ tiện nghi phục vụ sinh viên như điều hòa nhiệt độ, bình tắm nóng lạnh, truyền hình cáp, phủ sóng wifi... có khả năng đáp ứng cho 1.500 sinh viên nội trú.

Ngoài ra, nhà trường sẽ phát triển những lớp học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo có tính mô phỏng, bài giảng được số hóa và chia sẻ qua những nền tảng như Facebook, YouTube,... sẽ trở thành xu thế phát triển trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp trong thời gian tới.

* ThS. Đỗ Văn Trường – Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính:

Đào tạo trực tuyến mở ra nhiều cơ hội cho giảng viên và học viên

 ThS. Đỗ Văn Trường

ThS. Đỗ Văn Trường 

Hướng tới một tương lai đào tạo bồi dưỡng theo xu thế phát triển của công nghệ trong thời kỳ mới. Việc đào tạo trực tuyến là một phương thức tân tiến, mở ra rất nhiều cơ hội cho cả người dạy và người học. Đây là xu hướng của thế giới, nên sớm hay muộn việc đào tạo bồi dưỡng trực tuyến cũng phải triển khai nếu không muốn bị tụt hậu.

Việc áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến đã tạo ra sự chuyển biến về nhận thức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đào tạo bồi dưỡng, để thay thế tối đa các hoạt động dạy và học truyền thống với chất lượng, hiệu quả hơn. Việc cập nhật công nghệ, khai thác các ứng dụng của công nghệ đào tạo trực tuyến sẽ giúp học viên và giảng viên có những tương tác tốt hơn trong thời đại chuyển đổi số.

Trong bối cảnh diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19, việc ứng dụng công nghệ thời kỳ 4.0 vào đào tạo bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến là yêu cầu tất yếu, khách quan. Đào tạo trực tuyến đóng góp kết quả to lớn vào công tác đào tạo của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính trong 2 đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19.

Tính đến nay, toàn hệ thống học trực tuyến của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính, cấp khoảng 15.000 tài khoản học trực tuyến cho giảng viên, học viên các chương trình đào tạo bồi dưỡng.
 

Nhờ có đào tạo trực tuyến mà học viên yên tâm học tập, giảng viên yên tâm giảng dạy, cán bộ quản lý lớp yên tâm tổ chức lớp. Nhà trường tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, đồng thời vẫn hoàn thành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 theo đúng tiến độ. Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Bộ Tài chính vẫn đảm bảo kịp thời, nhanh chóng phù hợp với các đợt quy hoạch, bổ nhiệm của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở kết quả Đề án thí điểm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến, ban hành theo Quyết định số 419/QĐ-BTC, trường đã tổ chức 2 lớp học với hơn 100 học viên.

Trường đã đưa các lớp bồi dưỡng ngạch và lớp đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý trong kế hoạch vào triển khai theo hình thức đào tạo bồi dưỡng trực tuyến và hình thức đào tạo bồi dưỡng hỗn hợp (trực tuyến kết hợp với trực tiếp), bao gồm: 6 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (với 270 học viên), 3 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên (với 128 học viên) và 6 lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng (với 258 học viên).

Ngoài ra, theo yêu cầu của các đơn vị địa phương và đối tác, nhà trường cũng tổ chức các lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên, bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính theo hình thức trực tuyến và hỗn hợp. Bên cạnh đó, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính còn hỗ trợ đào tạo trực tuyến cho Trường Nghiệp vụ Thuế (Tổng cục Thuế)...

Theo số liệu khảo sát của Học viện Tài chính về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm hàng năm: Năm 2018, 98,31% sinh viên ra trường sau 12 tháng có việc làm: Khu vực nhà nước chiếm 12,94%, tư nhân 79,03%, có yếu tố nước ngoài 15,56%, tự tạo việc làm 2,44%.
Năm 2019, 98,23% sinh viên ra trường có việc làm: Khu vực nhà nước chiếm 9,23%, tư nhân 74,81%, có yếu tố nước ngoài 13,57%, tự tạo việc làm 2,6%.