Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực

Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá Việt Nam (PCTHTL) được thành lập năm theo Quyết định số 47/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc Quốc hội thông qua Luật PCTHTL và cho phép thành lập Quỹ PCTHTL với mục tiêu bảo đảm nguồn kinh phí bền vững cho việc giảm tỷ lệ hút thuốc, giảm các gánh nặng bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá tại Việt Nam.

Sau hơn 5 năm hoạt động, dựa trên hành lang pháp lý thuận lợi cùng nguồn kinh phí từ quỹ, công tác PCTHTL đã đạt được những kết quả tích cực. Các hoạt động thông tin, giáo dục về PCTHTL được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân. Theo điều tra toàn cầu về thực trạng sử dụng thuốc lá do Tổng cục Thống kê phối hợp với Đại học Y Hà Nội thực hiện cho thấy, tỷ lệ người nhận biết về các bệnh do hút thuốc tăng. Việc thực hiện môi trường không khói thuốc có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là tại trường học, cơ quan công sở và trên các phương tiện giao thông công cộng. Tại các cuộc họp, hội thảo, hội nghị của các cơ quan công sở, việc hút thuốc hầu như không còn. Những thành công bước đầu này đã góp phần thực hiện hiệu quả Luật PCTHTL và ý kiến chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương tại Nghị quyết số 20/2017/NQ-TƯ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới: “Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tiêu thụ rượu, bia, thuốc lá”.

 
Quỹ PCTHTL đã hỗ trợ công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đến từng thôn, bản.

Trên Cổng thông tin của Quốc hội cho biết, việc hỗ trợ của quỹ đã góp phần quan trọng trong công tác PCTHTL và thực hiện luật. Năm 2018 đã có 12 tỉnh có tỷ lệ hút thuốc ở nam giảm so với điều tra toàn quốc năm 2015 như tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Lào Cai, Sơn La, Thái Bình, Nghệ An... Tỷ lệ người phơi nhiễm thụ động với khói thuốc cũng giảm, tại nơi làm việc giảm 13,3%, tại trường đại học, cao đẳng giảm 16,4%, trên phương tiện giao thông công cộng giảm 15%. Việc thực hiện môi trường không khói thuốc có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ người được tư vấn bỏ thuốc và cai nghiện thuốc lá tăng.

Quỹ PCTHTL ở Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới, các tổ chức Liên hợp quốc đánh giá cao, đồng thời cũng là mô hình mà các nước đang phát triển hướng tới để có được nguồn kinh phí bền vững cho việc giảm tỷ lệ hút thuốc. Trên thế giới, hiện nay có 23 quốc gia thành lập Quỹ PCTHTL hoặc Quỹ nâng cao sức khỏe cộng đồng. Trong khu vực ASEAN, có 8 quốc gia thành lập Quỹ nâng cao sức khỏe cộng đồng hoặc Quỹ PCTHTL (Thái Lan, Lào, Brunei, Singapore, Philipines, Malaysia, Indonesia, Việt Nam).

ĐỖ TUẤN