Mùa hoa sưa trắng phủ xuống phố phường Hà Nội

Hà Nội bắt đầu vào mùa sưa nở hoa. Dù không có nhiều, những cây sưa thấp thoáng đâu...

Hà Nội bắt đầu vào mùa sưa nở hoa. Dù không có nhiều, những cây sưa thấp thoáng đâu đó trên phố vẫn bừng lên sắc hoa trắng đặc trưng, mang lại cảm xúc đặc biệt cho những người vô tình nhìn thấy.


Những cây hoa sưa trên phố đang độ ra hoa sung mãn nhất.

Một cây sưa gần như không nhìn thấy lá xanh, thay vào đó là hàng nghìn chùm hoa trắng tinh khiết.

Sưu Tầm

Nguồn: http://360news.com.vn/mua-hoa-sua-trang-phu-xuong-pho-phuong-ha-noi/
Bài viết liên quan