Không khí Hà Nội ở ngưỡng xấu ngày giáp Tết

Không khí Hà Nội trở lại ngưỡng xấu khi chỉ số AQI ở hầu hết điểm đo đều màu đỏ. Còn chất lượng không khí TP.HCM ở mức trung bình.

Đồ họa: Minh Hồng.

Đồ họa: Minh Hồng.

Tác giả: PV
Bài viết liên quan