Môi trường

Sản xuất thịt sạch từ không khí

Sản xuất thịt sạch từ không khí

Hiện nay, rất nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm hay thậm chí cả nhiều nhà máy sản xuất và chế biến thực phẩm đã đặt lợi ích làm mục tiêu kinh doanh chứ không quan tâm đến sức khỏe của con người và môi trường xung quanh. Và thực tế, ô nhiễm ...
Video