Thành lập nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT) vừa thông qua kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Ảnh TL minh họa

Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT sẽ thành lập 63 đoàn kiểm tra để kiểm tra tại 63 sở GD&ĐT địa phương. Nội dung kiểm tra bao gồm việc chỉ đạo, tổ chức coi thi và việc thanh tra/kiểm tra công tác coi thi.

Về thanh tra công tác chấm thi, Bộ GD&ĐT cũng quyết định thành lập 63 đoàn thanh tra, mỗi đoàn có từ 4 - 6 người, thanh tra trực tiếp tại 1 sở GD&ĐT trong thời gian chấm thi. Nội dung thanh tra tập trung vào việc chỉ đạo, tổ chức chấm thi và thanh tra/kiểm tra công tác chấm thi của sở GD&ĐT.

Về kiểm tra công tác phúc khảo bài thi, Bộ GD&ĐT thành lập 21 đoàn kiểm tra, mỗi đoàn gồm 3 người, thực hiện kiểm tra tại 63 sở GD&ĐT. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chỉ đạo, tổ chức phúc khảo bài thi và thanh tra/kiểm tra công tác phúc khảo bài thi của sở GD&ĐT.

Ngoài ra, để kiểm tra công tác tổ chức thi, tuyển sinh, Bộ GD&ĐT sẽ thành lập 10 đoàn kiểm tra, mỗi đoàn có 3 - 5 người, kiểm tra tại 2 cơ sở giáo dục đại học có tổ chức thi riêng.

Việc kiểm tra công tác tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường cũng sẽ được chia làm 3 đợt. Trong đợt 1 và đợt 2, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ kiểm tra 10 cơ sở giáo dục đại học. Trong đợt 3, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ kiểm tra tại 5 cơ sở giáo dục đại học có dấu hiệu tuyển sinh không đúng quy định.