Căn cứ xác định hạn mức trả tiền bảo hiểm

Khoản 1 Điều 24 Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) quy định: “Hạn mức trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà tổ chức BHTG trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia BHTG khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm”.

g

Câu hỏi: Hạn mức trả tiền bảo hiểm là gì và hạn mức trả tiền bảo hiểm tại Việt Nam được xác định dựa trên những yếu tố nào?

Trả lời: Khoản 1 Điều 24 Luật BHTG quy định: “Hạn mức trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà tổ chức BHTG trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia BHTG khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.”

Theo hướng dẫn của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI), hạn mức trả tiền bảo hiểm nên có giới hạn, đáng tin cậy và bảo hiểm cho phần lớn người gửi tiền nhưng phải đảm bảo có một tỷ lệ đáng kể giá trị tiền gửi không được bảo hiểm để góp phần duy trì kỷ luật thị trường và hạn chế rủi ro đạo đức.

Cụ thể, hạn mức trả tiền bảo hiểm tại Việt Nam được xác định dựa trên những yếu tố sau:

a. Hạn mức trả tiền bảo hiểm là có giới hạn và bảo hiểm cho số đông người gửi tiền, đặc biệt là người gửi tiền nhỏ lẻ, nhưng phải đảm bảo có một tỷ lệ đáng kể giá trị tiền gửi tuân theo kỷ luật thị trường.

b. Phù hợp tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam.
  
c. Hạn mức trả tiền bảo hiểm cũng phải đạt yêu cầu về mức độ đáng tin cậy, phù hợp với năng lực tài chính của tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam./.