Phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo nhờ công nghệ 4.0

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức “Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số giảm nghèo, phát triển kinh tế thông qua áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Phụ nữ dân tộc thiểu số thoát nghèo nhờ công nghệ 4.0

Toàn cảnh Diễn đàn

Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH, Dự án “Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế nhờ áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, góp phần quan trọng nhằm tạo dựng mạng lưới hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực cho các tổ nhóm phụ nữ để áp dụng công nghệ và nâng cao năng lực, phát triển các hoạt động sinh kế giảm nghèo và có khả năng áp dụng các công nghệ 4.0 trong tiếp cận thị trường và huy động sự tham gia của các đối tác và các nguồn lực bên ngoài, tại chỗ và đem lại thu nhập cho các hộ nghèo”.

Chia sẻ tại Diễn đàn, bà Caitlin Wiesen, đại diện thường trú của UNDP Việt Nam cũng cho rằng đồng bào dân tộc thiểu số rất sáng tạo, có kỹ năng kinh doanh tốt. Việc ứng dụng công nghệ mới như: Sàn giao dịch điện tử, thanh toán điện tử, điện thoại thông minh và internet tạo ra nhiều cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số mở rộng thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Việc kết nối các doanh nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số với các doanh nghiệp khác, với đại diện Chính phủ, các chuyên gia tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, giúp tạo ra sự khác biệt, đẩy nhanh việc đạt được kết quả xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, theo bà Caitlin Wiesen, quan hệ đối tác giữa các doanh nghiệp bán lẻ lớn và các hợp tác xã bán sản phẩm thông qua các sàn giao dịch trong việc hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị trường cho sản phẩm của họ. 

Tại Diễn đàn, đại diện các bên tham gia dự án đã chia sẻ những kết quả, thách thức, bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp tiếp tục nhân rộng mô hình “lLiên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi sản phẩm bản địa ứng dụng nền tảng thương mại điện tử” phù hợp với hộ nghèo, người dân tộc thiểu số gắn kết với phương pháp truyền thống, văn hóa bản địa một cách hiệu quả, bền vững tới các địa phương khác như: Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình, Đà Nẵng, Kon Tum…

Dự án “Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số giảm nghèo, phát triển kinh tế thông qua áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng 4.0” được xây dựng và triển khai dựa trên cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm 2019, UNDP đã triển khai hỗ trợ kỹ thuật cho hai tỉnh Đắk Nông và Bắc Kạn thực hiện Dự án “Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế nhờ áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Hoạt động này góp phần quan trọng nhằm tạo dựng mạng lưới hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực cho các tổ, nhóm phụ nữ để áp dụng công nghệ, nâng cao năng lực, phát triển các hoạt động sinh kế giảm nghèo, tiếp cận thị trường, huy động sự tham gia của các đối tác, các nguồn lực bên ngoài và tại chỗ, đem lại thu nhập cho các hộ nghèo.

Thông qua dự án này, các nhóm dân tộc thiểu số nghèo, đặc biệt là phụ nữ và các đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, nhà khoa học và nhà hoạch định chính sách của chính phủ có cơ hội được kết nối, cùng đồng hành trong hành trình tăng tốc giảm nghèo.

Phương Anh