Điểm sáng về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra

Hiệu quả bước đầu của phần mềm hỗ trợ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp do Thanh tra tỉnh Khánh Hòa thực hiện đã hạn chế việc chồng chéo, trùng lặp trong công tác thanh tra, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Điểm sáng về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra

Hiệu quả của phần mềm đã được lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa ghi nhận và đánh giá cao. Ảnh: GT

Bước đi sáng tạo

Sau thời gian tập huấn và áp dụng phần mềm tại địa chỉ http://kehoach.thanhtra.khanhhoa.gov.vn với nhiều phản hồi tốt của cán bộ, công chức nhiều đơn vị về độ ổn định, khả năng tổng hợp cho ra số liệu phù hợp, bắt đầu từ năm 2020 phần mềm hỗ trợ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đã được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa.

Đây là kết quả của đề tài do Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Trí làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung vào 5 nội dung chính: Công cụ tự động cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp từ hệ thống hoặc website của Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa; Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ việc lập kế hoạch, quản lý chống chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra; Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Xây dựng dự thảo quy chế cập nhật, cung cấp, chia sẽ cơ sở dữ liệu về kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ và triển khai thực tế.

Chia sẻ với truyền thông về câu chuyện này, Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Trí cho biết: Trước đây, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phải bố trí 4 cán bộ để rà soát, xử lý chồng chéo trong quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhưng hiệu quả vẫn không đạt yêu cầu. Ngoài ra, việc xây dựng kế hoạch thanh tra cũng khá phiền hà và mất nhiều thời gian với quy trình là các sở, ngành, huyện, thị phải gửi dự kiến kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp cho Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, sau đó đơn vị mới xử lý và trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

Do đó, khi Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 20/CT-TTg về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Thanh tra Chính phủ có các văn bản hướng dẫn, UBND tỉnh có các công văn chỉ đạo thì Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã bắt tay vào việc xây dựng phần mềm với tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Sau 1 năm thực hiện, nhóm nghiên cứu của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng thành công phần mềm và triển khai ứng dụng thực tế. Hiệu quả ban đầu là nếu như trước đây phải hơn 1 tháng mới xử lý cơ bản việc chồng chéo, trùng lặp thì hiện tại chỉ cần 5 phút là cán bộ thanh tra đã có kết quả tổng hợp và được chuyển thành văn bản đúng quy cách để báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, cũng như gửi dữ liệu lên Thanh tra Chính phủ.

Điều quan trọng hơn theo Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Trí là phầm mềm còn hỗ trợ cơ quan thanh tra thực hiện quy trình tiến hành 1 cuộc thanh tra, theo dõi được tiến độ và kết quả của các cuộc thanh tra. Điều này giúp lãnh đạo các cấp dễ dàng cập nhật hoạt động thanh tra để có chỉ đạo kịp thời mà không cần chờ cấp dưới báo cáo bằng văn bản như trước đây. Không chỉ vậy, phần mềm còn tích hợp được tất cả các biểu mẫu của quá trình tiến hành cuộc thanh tra từ khi thành lập đoàn, ra quyết định đến báo cáo kết quả thanh tra.

Mô hình phù hợp

Ngay sau khi ý tưởng về phần mềm được xây dựng, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức xét duyệt và thông qua đề cương đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” do Thanh tra tỉnh Khánh Hòa là đơn vị chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Trí. Đề tài này cũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt thực hiện tại Quyết định số 3528/QĐ-UBND ngày 16/11/2018.

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, cùng ý kiến của các sở, ngành thì phần mềm có chức năng tự động rà soát chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, là công cụ quan trọng để cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành khi xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp hằng năm không bị chồng chéo, trùng lặp. Điều quan trọng hơn đây là một trong các giải pháp để tránh không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 35 của Chính phủ, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về lĩnh vực này.

Phần mềm này do Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Trí làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu. Ảnh: GT

Nhiều cán bộ làm công tác thanh tra sau khi sử dụng phần mềm này cũng đánh giá cao về khả năng cung cấp thông tin ban đầu về trạng thái của doanh nghiệp, của các cơ quan hành chính Nhà nước khi đã có cơ quan thanh tra chọn làm đối tượng thanh tra hoặc đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước đó. Điều này sẽ hạn chế những phiền hà cho doanh nghiệp, cơ quan hành chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động chuyên môn, giúp các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ thanh, kiểm tra nhằm hướng dẫn doanh nghiệp, các cơ quan thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Hay nói khác hơn, phần mềm của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa không chỉ loại bỏ 100% sự chồng chéo, trùng lặp mà còn giúp cho việc quản lý hoạt động thanh tra hiệu quả hơn. Trước đây, thay vì phải mất cả tháng trời để hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp quá trình, kết quả thanh tra thì hiện nay chỉ bằng một cái kích chuột vào thời điểm kết thúc, cán bộ làm công tác thanh tra đã có ngay một báo cáo tổng hợp để trình cho lãnh đạo cấp trên một cách nhanh chóng, đầy đủ, chính xác.

Hiện tại, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã chuyển giao phần mềm cho tất cả các sở, ngành, đơn vị tại địa phương để áp dụng vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020. Ngoài ra, để bảo đảm dữ liệu đầu vào thì Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cũng xây dựng quy chế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan nhằm cập nhật, cung cấp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Đánh giá về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, ông Huỳnh Kỳ Hạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa cho rằng: Đến thời điểm này, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa là đơn vị đầu tiên của ngành Thanh tra thực hiện phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Đây là bước đi sáng tạo thể hiện tư duy mới của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa trong việc triển khai các chỉ thị, hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa về hạn chế chồng chéo, trùng lặp trong thanh tra. Đây cũng là sự cụ thể hóa tinh thần cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn của ngành Thanh tra, là mô hình phù hợp cần được Thanh tra Chính phủ nhân rộng cho các đơn vị khác trong cả nước.

Giáng Thăng