Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Đường sắt chạy thêm tàu đi Vinh, Đồng Hới dịp hè
Để đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao của người dân trong dịp hè, các đơn vị của ngành Đường sắt tiếp tục chạy thêm nhiều đoàn tàu đi Vinh, ...