Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nhiều nhà đầu tư dự án điện gió lo nguy cơ phá sản
Nhiều chủ đầu tư các nhà máy điện gió không kịp vận hành thương mại trước tháng 11/2021 đang mông lung trước viễn cảnh xấu, nguy cơ phá sản có thể ...