Đồng Nai: Gần 80% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phục hồi sản xuất

Theo ông Lê Văn Danh – Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, chỉ trong thời gian ngắn đã có gần 80% các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phục hồi sản xuất.

Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai cho biết: tính đến ngày 13.10, đã có 1.353 doanh nghiệp/1.713 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai đã trở lại hoạt động sản xuất, chiếm tỉ lệ 78%. Tuy nhiên, số lao động chưa nhiều.

Hiện nay, tổng số doanh nghiệp triển khai cho người lao động đi, về hàng ngày là 504 doanh nghiệp với số lao động là 316.000 người, đạt 51% số lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, phục hồi sản xuất nhanh nhất là tại các doanh nghiệp giày da, số công nhân được đăng ký mới liên tục tăng, để đáp ứng nhu cầu sản xuất cho các đơn hàng những tháng cuối năm.

Theo  ông Lê Văn Danh – Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, sau khi Đồng Nai ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, đã giúp doanh nghiệp được giao quyền chủ động, giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất nhanh chóng, còn người lao động có tâm lý rất phấn khởi. 

Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thấy được lộ trình mở cửa của tỉnh Đồng Nai nên đã chủ động trong việc ký hợp đồng với khách hàng. Các đơn hàng vì thế cũng không bị chuyển ra nước ngoài. Người lao động được đi về hàng ngày để đi làm nên có tâm lý phấn khởi, còn doanh nghiệp thì giảm nhiều chi phí so với khi phải thực hiện “3 tại chỗ”, diện tích sử dụng 3 tại chỗ trước đây được phục vụ sản xuất trở lại.