CEO của các công ty trong S&P 500 được trả lương như thế nào?

Theo dữ liệu từ một báo cáo của Wall Street Journal, CEO được trả lương cao nhất trong nhóm...

Theo dữ liệu từ một báo cáo của Wall Street Journal, CEO được trả lương cao nhất trong nhóm các công ty thuộc S&P 500 là David M. Zaslav của Discovery Channel. Trong khi đó, người nhận lương thấp nhất là Larry Page của Alphabet – công ty mẹ của Google.

CEO của các công ty trong S&P 500 được trả lương như thế nào? - Ảnh 1.

Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam