Mê Linh phát triển vùng chuyên canh nông nghiệp công nghệ cao

Thời gian qua, huyện Mê Linh đã tập trung đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất, xây dựng khu chuyên canh quy mô lớn theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng và cho giá trị kinh tế cao.

Huyện Mê Linh là một trong những vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn lớn nhất của thành phố Hà Nội. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, hộ gia đình, thời gian qua, huyện đã triển khai 3 đề án gồm: Cơ giới hóa sản xuất trong nông nghiệp (hỗ trợ mua 48 máy gặt đập liên hợp, 3 máy cấy, 1 máy gieo hạt…); Phát triển cây vụ Đông quy mô 200ha đậu tương và 30ha khoai tây (hỗ trợ 100% giá trị giống) và đề án hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi từ nhỏ lẻ trong khu dân cư sang gia trại, trang trại xa khu dân cư...

Mê Linh phát triển vùng chuyên canh nông nghiệp công nghệ cao

Mô hình trồng dưa vàng ứng dụng công nghệ cao tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh (Ảnh tư liệu)

Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung như: Vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao quy mô từ 50ha trở lên (tại các xã Tam Đồng, Liên Mạc, Kim Hoa...); Vùng sản xuất rau an toàn (xã Tráng Việt 200ha, Tiến Thắng 70ha, Tiền Phong 90ha...); Vùng sản xuất hoa, cây cảnh (tại các xã Mê Linh với 190ha hoa hồng, Văn Khê 110ha hoa hồng, Đại Thịnh 20ha hoa hồng và 60ha hoa cúc…); Vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung xa khu dân cư (Liên Mạc, Tự Lập, Tiến Thắng…).

Ngoài ra, toàn huyện có 18 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (nhiều nhất thành phố), 3 mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Huyện cũng chấp thuận chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho 227 hộ… nhờ đó, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình.

Ước tính, hiện nay, giá trị nuôi trồng thủy sản của Mê Linh đạt khoảng trên 500 triệu đồng/ha/năm; Cây ăn quả đạt khoảng trên 350-400 triệu đồng/ha/năm; Chăn nuôi đạt 500 triệu đồng/ha/năm.

Để có thị trường đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, huyện Mê Linh đã vận động các hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp đẩy mạnh phân phối, chế biến đa dạng sản phẩm; Xây dựng kế hoạch đào tạo cho người nông dân kiến thức thị trường, xây dựng thương hiệu và đưa thành chương trình hỗ trợ nông dân, các hộ kinh doanh cá thể…

Tác giả: Khắc Nam