Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái: Tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà tặng Biểu trưng cho các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự Lễ tuyên dương có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương.

Thực hiện lời dạy của Bác “Mỗi tấm gương sáng có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, không ngừng nỗ lực, ra sức thi đua lao động sản xuất và đạt được nhiều kết quả: số xã đạt tiêu chí nông thôn mới vượt 44% mục tiêu đề ra; công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển với gần 100 dự án lớn trên các lĩnh vực với tổng vốn đầu tư gần 29 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với giai đoạn 2010 – 2015; tốc độ thu ngân sách bình quân hằng năm tăng trên 20%, đời sống người dân ngày được nâng cao… 

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh đã vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn của địa phương; vừa tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, vừa nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo thêm nguồn lực cho phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi mặt của đời sống xã hội.

Đặc biệt, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bằng cách làm sáng tạo, nghiêm túc, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những khuyết điểm, hạn chế của các cấp, các ngành và yêu cầu thực tiễn đời sống.

Đồng chí khẳng định việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên trong Đảng bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về “tư tưởng chính trị”, “đạo đức lối sống” trong cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiêu biểu rõ nét và hiện thân sinh động nhất trong học tập và làm theo Bác của Đảng bộ tỉnh trong hơn 2 năm qua chính là 60 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho gần 1.550 tập thể và 1.370 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình học tập và làm theo Bác. Đó là những mô hình đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác và hoạt động.

Những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Yên Bái có được trong 60 năm thực hiện lời Bác dạy là rất to lớn và tự hào; là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực, vận dụng và tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả đường lối đổi mới của Đảng, trong đó thường xuyên và trực tiếp là các tổ chức cơ sở đảng.

Để thực hiện tốt vị trí, chức năng của chi bộ, thì bí thư chi bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, điển hình trong số đó là 128 đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu đại diện cho trên 3.100 bí thư chi bộ trong tỉnh.

Đây là những bí thư chi bộ luôn gương mẫu, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng ở cơ sở, chèo lái con thuyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống tại cơ quan, địa phương, đơn vị.

Đó là những đảng viên ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, một lòng sắt son và luôn tin tưởng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, là người chịu trách nhiệm quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân tại cơ sở, cộng đồng.

Các bí thư chi bộ tiêu biểu tỉnh Yên Bái được tuyên dương tại buổi lễ.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục quán triệt và thấm nhuần những tư tưởng, quan điểm của Bác, chủ trương, đường lối của Đảng; chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện những giải pháp hiệu quả tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị. Đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, trong toàn thể của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, mà trước hết là của người đứng đầu; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống./.

Theo dangcongsan.vn