Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8

Tuần qua, nhóm bất động sản công nghiệp lại nổi sóng và chiếm một nửa trong 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE bao gồm SZL, IJC, TIX, TIP, HU1...

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 1.

 

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 2.

 

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 3.

 

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 4.

 

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 5.

 

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 6.

 

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 7.

 

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 8.

 

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 9.

 

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 10.

 

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 11.

 

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/7-2/8 - Ảnh 12.

 

Tác giả: Thủy Tiên
Nguồn: vneconomy.vn
Bài viết liên quan
Video