Quỹ I.P.A bị phạt nặng do dùng vốn uỷ thác để đầu tư trái quy định

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số về việc xử phạt vi phạm hành...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (Hà Nội).

Theo đó, Quỹ này bị phạt 150 triệu đồng theo quy định tại điểm i khoản 4 Điều 22 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể: Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A sử dụng vốn của khách hàng ủy thác để đầu tư trái quy định pháp luật (Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A đầu tư tiền gửi cho khách hàng ủy thác vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 24 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ).

Kết thúc quý 2/2019, Quỹ I.P.A báo lãi gần 1,5 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 2 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2019 giảm hơn 800 triệu so với cùng kỳ năm trước xuống 2,25 tỷ đồng.

Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam