Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 29-31/7

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong...

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2019.

* Ngày 29/07/2019, Công ty Cổ phần Bao bì dầu khí Việt Nam (mã PBP-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 30/07/2019, Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HOSE) trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 30/07/2019, Công ty cổ phiếu Sonadezi Long Thành (mã SZL-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng).

* Ngày 30/07/2019, Công ty Cổ phần Cokyvina (mã CKV-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 31/07/2019, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã PDN-HOSE) trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam