Hà Nội: Di dân ra ngoài vùng ảnh hưởng môi trường của Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

Rác thải để tràn trên nhiều tuyến đường nội đô những ngày qua khi người dân các xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Hồng Kỳ (thuộc huyện Sóc Sơn) tập trung tại 2 con đường dẫn vào Trung tâm xử lý chất thải rắn Nam Sơn không cho xe chở rác vào bãi – Ảnh: Minh Châu

Ngày 17/1/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND giao nhiệm vụ cho UBND huyện Sóc Sơn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chuẩn bị mặt bằng thực hiện Dự án di dân ra ngoài vùng ảnh hưởng môi trường của Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (vùng bán kính 500m từ hàng rào Khu Liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn).

Theo đó, nguồn vốn thực hiện lấy từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố. UBND huyện Sóc Sơn có trách nhiệm lập, thẩm định và quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, quyết định thu hồi đất theo quy định hiện hành của Nhà nước; sử dụng kinh phí đúng mục đích quy định, tiết kiệm, hiệu quả; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ yêu cầu của UBND thành phố.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn tổ chức cắm mốc và bàn giao mốc giới cho UBND huyện; chủ trì, phối hợp với UBND huyện cập nhật Danh mục dự án thu hồi đất, Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Sóc Sơn. Giao Quỹ Đầu tư phát triển thành phố kịp thời bố trí kinh phí, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn thực hiện giải phóng mặt bằng.

Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản