Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Chính vì vậy, công tác khám chữa bệnh (KCB) đã có nhiều chuyển biến tích cực, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của mỗi cán bộ, viên chức từng bước được nâng cao. Bệnh viện đã đổi mới phương pháp làm việc, bố trí cơ sở KCB phù hợp, điều chỉnh nhân lực đảm bảo thuận lợi cho người bệnh, nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm, giải quyết nhanh chóng kịp thời mọi thủ tục hành chính cho người bệnh. Với việc áp dụng nhiều kỹ thuật cao, tiên tiến vào công tác khám và điều trị đã cứu chữa được nhiều bệnh nhân, giảm chuyển tuyến đến bệnh viện tỉnh và Trung ương. Điều này góp phần mang lại lợi ích kinh tế, giảm thời gian đi lại của bệnh nhân và người nhà trên địa bàn thị xã.

benh vien da khoa thi xa hong linh nang cao chat luong kham chua benh

Trong thời gian tới, Bệnh viện xác định sẽ quyết nâng cao y đức và rèn luyện nhân cách cho đội ngũ cán bộ y tế. Đây là vấn về nóng của xã hội và của ngành y tế, vấn đề đó không chỉ của hôm nay mà của mãi mãi sau này nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân và tạo niềm tin cậy, yêu mến của người bệnh với người thầy thuốc. Nhờ một loạt những giải pháp mà Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh ngày càng tạo dựng được niềm tin đối với người bệnh. Tin tưởng rằng, với uy tín, thương hiệu và đặc biệt chữ tâm trong nghề nghiệp đã được gây dựng, bệnh viện ngày một tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân thị xã phía bắc của tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Báo Công thương Điện tử